RECHTSGEBIEDEN

Insolventie en herstructurering

Faillissement en dan?

Iedere onderneming komt (helaas) wel eens in aanraking met een faillissement. Door het maken van heldere afspraken met uw relaties is het mogelijk om eventuele schade door een faillissement te beperken. Daarbij kan worden gedacht aan het hanteren van algemene voorwaarden waarin bijvoorbeeld is bepaald dat u eigenaar blijft van de door u geleverde zaken totdat de klant de koopsom volledig heeft voldaan. Of aan het recht van reclame of aan het retentierecht, waardoor u in geval van faillissement de door u geleverde zaken gemakkelijk weer terug kan krijgen.

Financiering (insolventie) en herstructurering

Het kan gebeuren dat uw eigen onderneming in zwaar weer komt te verkeren. Een grote klant betaalt haar rekening niet, de vraag naar uw product valt weg of de financier twijfelt over de continuïteit van uw onderneming. Het is dan zaak om tijdig in te grijpen. Daarbij kan dan onder andere worden gedacht aan het bemiddelen bij en bereiken van (buitengerechtelijke) akkoorden met schuldeisers zoals de bank en de belastingdienst, het opzetten van andere vennootschappelijke structuren, het afstoten van bedrijfsonderdelen en het laten afvloeien van personeel.

Aansprakelijkheid

Ook kan voorkomen dat een bestuurder, eventueel voorafgaand aan het faillissement, tegenover uw onderneming heeft gehandeld op een manier die niet toelaatbaar is en waardoor uw onderneming schade lijdt. Beoordeeld moet dan worden in hoeverre dit handelen onrechtmatig is en de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de door uw onderneming geleden schade. Bent u zelf deze bestuurder en wordt u in die hoedanigheid aansprakelijk gesteld, dan kunnen wij u bijstaan om die aansprakelijkheid af te wenden.

Informatie voor crediteuren

Wanneer u een schuldeiser bent in een faillissement dat door ons kantoor wordt behandeld, dan kunt u de vorderingen die dateren van vóór de datum van het faillissement bij ons indienen, onderbouwd met de achterliggende stukken, zoals bijvoorbeeld kopieën van facturen. Als u aanspraak maakt op een eigendomsvoorbehoud dan verzoeken wij u dat zo snel mogelijk en op zijn laatst tien dagen na de uitspraak van het faillissement te doen, met een juiste onderbouwing van die aanspraak.

Indien u als schuldeiser aanspraak maakt op rente, dan verzoeken wij u slechts de verschuldigde rente per faillissementsdatum te berekenen en apart in uw opgave te specificeren. Rente van na faillissementsdatum kan (behoudens uitzonderingen) niet geverifieerd worden (art. 128 Fw.).

Vorderingen kunt u indienen via: faillissementen@spaahaasjes.nl. Wanneer u informatie zoekt over stand van het faillissement van een rechtspersoon (BV of NV), dan vindt u die in het insolventieregister van de Rechtspraak. U kunt daarin zoeken op de handelsnaam of op het handelsregisternummer van de failliet.

crediteuren

Ondernemingsrecht

Rechtsbijstand voor ondernemers

Spaa Haasjes advocaten voert een uitgebreide ondernemingsgerichte praktijk. Zowel de advies- als de procespraktijk zijn daarbij belangrijk, maar we streven er in beginsel altijd naar om procedures te voorkomen. Vele partijen vinden al jaren de weg naar ons. Tot onze klanten behoren onder meer dienstverlenende – als handelsbedrijven.

Ook voor advies over – en/of het opzetten van de vennootschapsrechtelijke structuur van uw onderneming kunt u bij ons terecht.

Personen- en familierecht

Spaa Haasjes Advocaten biedt tevens advies en bijstand op het gebied van het personen- en familierecht aan ondernemers en particulieren. Zo kunt u bij ons terecht voor onder meer voor vragen en geschillen aangaande echtscheiding, beëindiging van samenleving, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, verdeling van de huwelijksgemeenschap, alimentatie en het ouderschapsplan.

Met name bij een echtscheiding of beëindiging van samenleving kunnen veel zaken spelen waarbij afspraken moeten worden gemaakt over verschillende onderwerpen. Ondersteuning en begeleiding van een deskundige advocaat is hierbij van belang.
Bij ieder geschil wordt in overleg met de cliënt nagegaan of partijen met hulp van hun raadslieden onderling tot overeenstemming kunnen komen. Mocht dat niet lukken, dan bieden we gedegen rechtsbijstand in de benodigde procedures.

familierecht

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de partijen die met elkaar in conflict zijn zelf onder leiding van een onafhankelijke mediator trachten tot een oplossing van het geschil/de geschillen te komen. Bij ons kantoor kunt u ook terecht voor mediation.

Binnen een mediation komen cliënten onder begeleiding van een mediator zelf tot afspraken in plaats van dat een rechter beslissingen neemt. Er kan ook aandacht worden besteed aan zaken die in een procedure niet worden behandeld. Daarbij kunnen partijen tot oplossingen komen die een rechter in een procedure niet zal beslissen.

Over het algemeen verloopt een mediationtraject sneller dan een procedure bij de rechtbank en brengt een mediation minder kosten met zich mee dan een procedure.