Spaa Haasjes Advocaten

Spaa Haasjes Advocaten is eind 2022 opgericht door twee ervaren advocaten Milko Spaa en Maartje Haasjes. Het kantoor biedt kwalitatief hoogwaardige dienstververlening op het gebied van het insolventierecht, ondernemingsrecht en het personen- en familierecht.

Bordewijklaan 40 Den Haag
T 070 – 22 800 80
E info@spaahaasjes.nl

liggend wit

Insolventie en herstructurering

Iedere onderneming komt (helaas) wel eens in aanraking met een faillissement. Door het maken van heldere afspraken met uw relaties is het mogelijk om eventuele schade door een faillissement te beperken.

Ondernemingsrecht

Spaa Haasjes advocaten voert een uitgebreide ondernemingsgerichte praktijk. Zowel de advies- als de procespraktijk zijn daarbij belangrijk, maar we streven er in beginsel altijd naar om procedures te voorkomen.

Personen- en familierecht

Spaa Haasjes Advocaten biedt tevens advies en bijstand op het gebied van het personen- en familierecht aan ondernemers en particulieren. Zo kunt u bij ons onder meer terecht voor vragen en geschillen aangaande...

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de partijen die met elkaar in conflict zijn zelf onder leiding van een onafhankelijke mediator trachten tot een oplossing van het geschil/de geschillen te komen.

Ons Team

milko

Milko Spaa

Advocaat ondernemingsrecht
en curator in faillissementen

maartje

Maartje Haasjes

Advocaat, curator
en mediator

ayerdem

Elvan Ayerdem

Advocaat en curator

britt

Britt Keeman

Medewerker secretariaat – Paralegal

els

Els van der Ham

Faillissementsmedewerker

Laatste Nieuws